Arboretet og Botanisk hage

Arboretet og Botanisk hage er ein del av Universitetsmuseet i Bergen og ligg på Milde sørvest i Bergen kommune, på begge sidar av Mildevegen. Arboretet aust for vegen, og Botanisk hage vest for vegen. Arealet er på om lag 600 mål, av dei vel 70 i Botanisk hage.

Rhododendronsamiliga i Nydalen, Arboretet.

Arboretet er ei systematisert samling av norske og framande tre og buskar dyrka som skog eller i plantefelt for å nyttast i forsking og undervisning, og for å prøve ut framande vekstar i vestlandsklimaet.

I Botanisk hage er det hovudsakleg urter, og samlingane er delt inn i ulike avdelingar.

Botanisk hage, som opphavleg vart oppdyrka kring museumsbygningane på Nygårdshøyden i Bergen sentrum (no Musehagen), vart innvigd 21. august 1996; då var utstillingshagen på Solåkeren klar, og den første utstillinga av sommarblomar stod på sitt vakraste. Nokre murar var reiste, og smijernsporten var på plass. I tillegg var det blitt opparbeidd ein parkeringsplass og planta litt rundt denne.

Løksamlinga i Kjøkkenhagen.
Inngangspartiet til Japanhagen i Botanisk hage på Milde i Bergen.

Fjellhagen vart innvigd i 2001, og Fægris vannvisjon i 2005. I 2007 vart det sett ned eit tuntre ved hovudinngangen som ei start på temahagane som skal kome der. Kjøkkenhagen i området over fjellhagen er eit spennande område med gamle og nye nytte-og kulturvekstar.

Japanhagen er teikna og utforma av den kjente japanske landskapsarkitekten Haruto Kobayashi. Den vart innvigd 20. mai 2008. I 2018 kom Lønningen lystgård, eit hus med undervisningslokale toalett og selskapslokale, og med Arkimedes sin labyrint utanfor, der sumarblomstutstillinga var før.

Bakgrunnsstoff

endre