Arna skipreide

skipreide i Nordhordland

Arna skipreide var ei av elleve skipreider i Nordhordland,[1] som stort sett femna om området på austsida av Byfjorden og Salhusfjorden, sørsida av Sørfjorden og begge sider av Veafjorden sør for Stamnes.

Øyrane torg i sentrum av Arna, staden som ein gong gav namn åt Arna skipreide

Geografisk område etter gammal inndeling:

Geografisk område etter noverande inndeling:

Vestlandet vart skipreidene avløyste av tinglag først i begynninga av 1800-talet, og etterkvart vart grensene regulerte slik at dei samsvarte betre med sokne- og kommunegrensene. 1853 vart Arna tinglag oppløyst, områda vart overførte til dei nye tinglaga Årstad, Haus og Hamre,[2]

Fotnotar endre

Bakgrunnsstoff endre