Arrangementet Dødslekene

Denne artikkelen handlar om arrangementet eller konkurransen Dødslekene. For boka Dødslekene, sjå Dødslekene. For ei oversikt over serien, sjå Dødslekene-serien.

Dødslekene er ein morbid og fiktiv konkurranse i Suzanne Collins serie om Dødslekene som finn stad årleg i det fiktive landet Panem. Kvart år blir ein gut og ei jente i alderen mellom 12 og 18 vald frå kvar av dei tolv distrikta som deltakarar, som i ei veke blir førebudd og så gå inn i ein utandørs arena for å kjempe til døden. Arrangementet er nasjonalt fjernsyn som obligatorisk vising for alle borgarar og den siste levende deltakaren blir erklært sigerherre.

74. Dødslekene

endre
  Åtvaring: Detaljar om innhaldet i boka eller filmen blir avslørt i dette avsnittet.

Dei 74. Dødslekene tek stad i den fyrste boka i serien. Ein gut og ei jente vart vald frå kvart distrikt. Her er dei kjende deltakarane:

  • Glimmer (distrikt 1)
  • Marvel (distrikt 1)
  • Clove (distrikt 2)
  • Cato (distrikt 2)
  • Foxface (distrikt 5)
  • Rue (distrikt 11)
  • Thresh (distrikt 11)
  • Katniss Everdeen (distrikt 12) (Sigerherre)
  • Peeta Mellark (distrikt 12) (Sigerherre)

Kjelder

endre


Dødslekene-trilogien
Dødslekene

Film

Opp i flammer

Film

Fugl Føniks

Film 1 | Film 2

Hovudpersonar
Katniss Everdeen | Peeta Mellark | Storm Hawthorne