Arrondissement er ei administrativ inndeling som vert brukt i Frankrike og dei fleste tidlegare franske koloniane, samt i ein del fransktalande land som Belgia og Nederland.

Kart som viser dei 20 arrondissementa i Paris.

Frankrike er delt inn i 342 arrondissement, der 13 av dei er oversjøiske. Dei tre mest folkerike kommunane i Frankrike er delte inn i til saman 45 arrondissement – Paris har til dømes 20 arrondissement, og desse fungerer som ein slags bydelar.

Kjelder

endre