Artsdanning er prosessen som fører til at ein ny biologisk art oppstår. Dette kan skje kunstig, gjennom føremålsretta avl, eller naturleg gjennom at bestandar vert delt opp geografisk eller økologisk. Me skil mellom fire hovudmodellar for naturleg artsdanning; allopatrisk, peripatrisk, parapatrisk og sympatrisk artsdanning.

Figur som viser ulike former for naturleg artsdanning
Spire Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.