Asker og Bærum tingrett

Asker og Bærum tingrett er ein tingrett (førsteinstansdomstol) som har dei to kommunane Asker og Bærum som sin rettskrins, og held til i tinghuset i Sandvika i Bærum kommune. Domstolen er mellom dei største i Noreg, og høyrer til Borgarting lagdømme.