Ass, stundom skrive a♭, er namnet på tonen a senka med eit halvtrinn, notert med forteiknet .

Tonen ass' (einstrøken ass) notert på vanleg femliners notesystem med g-nøkkel.

Sjå ògEndra