Astrometri, posisjonsastronomi eller sfærisk astronomi er ei grein i astronomi som jobbar med presise målingar av posisjonen og rørsla til stjerner og andre himmelobjekt. Ein nytta himmelkula som referansesystem og har praktis tyding for tids- og stadavgjersle.

Illusttrasjon av bruk av interferometri i synleg bølgjelengd for å avgjere den nøyaktige posisjonen til stjerner. Av NASA/JPL-Caltech.

Kjelder

endre