Astronomisk eining

Den astronomiske eininga (AE, ae, AU, au) er ei avstandseining som blir brukt om avstandar i solsystemet og elles i universet. Avstanden 1 AE er lik gjennomsnittsavstanden frå sola til jorda.

1 AE = 149 597 870 691 ±30 meter, om lag 150 millionar kilometer

Spire Denne astronomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.