Atari 2600

Atari 2600 var ein spelekonsoll som vart lansert av Atari i 1977. Dette var den første suksessfulle spelekonsollen som kunne nytta utskiftbare spelekassettar istaden for å vere forhåndsprogrammert med berre eit spel.

Atari VCS med spel
Atari 2600 Jr.

Opphavleg var namnet på konsollen Atari VCS, men Atari endra namnet på konsollen då Atari 5200 kom ut i 1982. I 1986 relanserte Atari spelekonsollen på nytt som Atari 2600 Jr.


Datamaskinar og spelekonsollar frå Atari
Konsollar : Pong | 2600 | 5200 | 7800 | XEGS | Lynx | Jaguar | Jaguar CD
Stasjonære datamaskinar : 400 | 800 | XL | XE | ST | MEGA | TT | Falcon
Bærbare datamaskinar : Portfolio | STacy | STbook