Atari 2600

Atari 2600 var ein spelkonsoll som vart lansert av Atari i 1977. Dette var den første suksessfulle spelkonsollen som kunne nytta utskiftbare spelekassettar istaden for å vere forhåndsprogrammert med berre eit spel.

Atari VCS med spel
Atari 2600 Jr.

Opphavleg var namnet på konsollen Atari VCS, men Atari endra namnet på konsollen då Atari 5200 kom ut i 1982. I 1986 relanserte Atari spelkonsollen på nytt som Atari 2600 Jr.