Automorf funksjon

Automorfe funksjonar er matematiske funksjonar som er uendra når den variable vert underkasta visse lineære transformasjonar. Eit særtilfelle er dei såkalla modulfunksjonane, som opptrer i teorien for elliptiske funksjonar.

KjelderEndra