Avbilding i matematikk

Avbilding er eit omgrep nytta i matematikk. Det er gjeve ei avbilding av ei mengd A inn i ei mengd B dersom det er gjeve ei forskrift som let kvart element i A svare til eit bestemt element i B. I staden for omgrepet avbilding nyttar ein òg funksjon eller transformasjon

Sjå ògEndra

KjelderEndra