Avløysarord er ord som vert nylaga av innarbeidde norske ord, for å avløyse framande importord.[1]

Døme på avløysarord som er laga i nyare tid kan vere «kollisjonspute» for «airbag» og «nettlesar» for «web browser».

Ordet «e-mail» er foreslått avløyst både av «straumbrev» og «e-brev», men det kan verke som «e-post» har fått best gjennomslag.

Sjå òg endre

Kjelder endre

  1. «Norsk for engelsk». Språkrådet. 13. april 2015. 

Bakgrunnsstoff endre