Bål (norrønt bál) er ein haug av brennbart materiale, typisk ved, som er sett i eld. Ein kan tenna bål for ulike praktiske og symbolske føremål, som å gje lys og varme, tilreia mat, feira ei høgtid eller brenna noko.

Valborgsmessebål på Skansen i Sverige.

Bålbrenning i Noreg endre

I Noreg er bålbrenning gjerne ein del av ritualet rundt midtsommarfesten, ei kristen høgtid til minne om døyparen Johannes som også har heidenske røter. Sankthans er 24. juni, medan sankthansaftan med bålbrenning blir feira 23. juni.

I tidsrommet 15. april–15. september er det forbode å gjera opp eld i eller nær skogmark utan løyve frå kommunen.[1] Kommunestyret sjølv kan fravika dette gjennom lokal forskrift dersom lokale forhold tilseier det.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre

  Denne kulturartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.