Bølgefunksjonen i kvantemekanisk teori er ein kompleks funksjon som skildrar tilstanden til eit fysisk system. I posisjonsrepresentasjonen blir bølgjefunksjonen til eit ein-partikkelsystem ofrast skrive som

.

Det er vanskeleg å gje bølgjefunksjonen noko direkte fysisk tolking, men sannsynstolkinga til Born postulerer at sannsynet for at det kvantemekanisk systemet skildra av skal «finne seg» i eit område rundt ved tida er gjeven ved

.

Relasjon til generell formulering

endre

I den generelle formuleringa av kvantemekanikken skildrast tilstanden til eit system ved ein tilstandsvektor (eg. tilstandsstråle)   som oppfyller Schrödingerlikninga,

 ,

der   er Hamiltonoperatoren som skildrar det fysiske systemet.

Bølgjefunskjonen i posisjonsrepresentasjonen,  , er projeksjonen av tilstandsvektoren   ned på eigenvektorane til posisjonsoperatoren:

 .

Kjelder

endre