Bøygen i Peer Gynt

For tidsskriftet, sjå Bøygen.

Bøygen i Peer Gynt er ei ukjend og gåtefull hindring som hovudpersonen Peer Gynt møter på i skodespelet Peer Gynt. Forfattaren Henrik Ibsen stava namnet Bøjgen. I skodespelet kjempar Peer mot Bøygen, men får hjelp i det han ser ut til å tapa.

Faksimile frå førsteutgåva av Peer Gynt, avsnitt om Bøygen

Sitat knytt til Bøygen endre

  • Gå udenom, Peer! Den er stor nok, hejen
  • Den store Bøjgen vinder uden at kæmpe
  • Den store Bøjgen vinder alting med lempe
  • Han var for stærk. Der stod kvinder bag ham

Bakgrunnsstoff endre

Sjå òg endre