Baltzar von Platen

Wikimedia-fleirtydingsside

Baltzar von Platen kan vera fleire personar frå Sverige. Slekta har opphav nord i Tyskland.

  1. Baltzar von Platen (1766-1829), svensk offiser, kanalbyggjar og politikar
  2. Baltzar von Platen (1804-1875), svensk politikar
  3. Baltzar von Platen (1898-1984), svensk oppfinnar

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.