Baneelement

Eit baneelement definerer banen til ein himmellekam og skildrar rørsla til himmellekamen i banen.

Orbital elements.svg

For planetbanar er desse:

  1. Den store halvaksen til ellipsen (a)
  2. Eksentrisiteten
  3. Inklinasjonen (i), som er vinkelen mellom baneplanet og planet til ekliptikken.
  4. Lengda til den oppstigande knuten (Ω), som er vinkelen mellom vårjamdøgnspunktet sett frå sola og det punktet i banen der planeten passerer gjennom ekliptikkplanet frå sør til nord.
  5. Lengda til perihelium
  6. Tidspunktet for ein periheliumspassasje.

KjelderEndra