Banjer, eller banjerdekk, (av italiensk bagno, bad) er det lågaste dekket på eit skip (sett bort frå på veldig gamle skip). Det er under hovuddekket og vert ofte brukt til å stua vekk kablar og liknande, eller som opphaldsrom for mannskapet, og ligg som regel på eit nivå under vasslinja.

Banjer merkte i raudt på eit linjeskip.

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra