Ein bardun er eit tau eller ein vaier som har til føremål å skapa støtte og stabilitet til høge lekamar ved hjelp av strekkrefter. Døme er ei mast i telt eller telefonstolpar. På større seglfartøy støttar bardunane den øvste delen av masta i sideretning. Lågare tverrskipsstøtte vert kalla vant og alle langskip sine vert kalla stag.

Ein bardun stabiliserer ein telefonstolpe, bardunen er merkt med grå farge

Ein bardun kan lagast av ein metallisk vaier. For å kunna stramma opp og justera strekkreftene i bardunen vert det ofte sett på strekkfiskar i den eine enden av bardunen, for med denne kunne kompensera for forandringa i «lengda til bardunen».

Dømet til høgre viser ein bardun som held ein telefonstolpe. Denne bardunen vert fest i bakken med eit jordanker eller direkte i fjell.

Sjå òg Endra

Kjelder Endra