Basilica di San Francesco d'Assisi

Basilica di San Francesco i byen Assisi i Regione Umbria i Italia er ei kyrkje som er samansett av to bygningar, underkyrkja (Basilica Inferiore), som vart bygd mellom 1228 og 1230, og overkyrkja (Basilica Superiore), som vart bygd i gotisk stil oppå underkyrkja mellom 1230 og 1253. Klokketårnet (kampanilen) er bygd i romansk stil. Komplekset, som er gravkyrkje for helgenen og skiparen av fransiskanarordenen, Frans frå Assisi, vart i år 2000 innskrive på verdsarvlista til UNESCO.

Kyrkje- og klosteranlegget.
Dei to kyrkjene, underkyrkja og overkyrkja, i Basilica di San Francesco d'Assisi.
Overkyrkja med freskar av Giotto.

Pave Gregor 9, som var i Assisi i 1228 for å heilagkåre (kanonisere) Sankt Frans, fremja då eit ynske overfor bror Elie de Cortone (leiar av fransiskanarordenen i tida 1232 til 1239) om at det straks vart sett i gang bygging av ei kyrkje med krypt for å hyse lekamen til den heilage Frans. Underkyrkja var ferdig 25. mai 1230, og leivningane etter Sankt Frans kunne leggjast i stor løyndom så godt skjult i krypten (av redsle for bortføring av relikviane) at dei ikkje vart oppdaga att før i 1818. Utan avbrot vart byggjearbeidet på overkyrkja sett i gang, og dette gjekk føre seg fram til 1253, då pave Innocent 4 kunne vigsle den fullt ferdige kyrkja som «hovud og mor for Dei små brørnes orden».

Skipet i overkyrkja er i heile lengda dekorert med freskomålarstykkje av målaren Giotto, som i 28 tablå skildrar livet til Sankt Frans. Også andre av dei fremste meistrane i Italia har utsmykka kyrkja; Cimabue, Duccio di Buoninsegna, Pietro Lorenzetti, Simone Martini og fleire. Dei mange freskane i kyrkja er rekna som epokegjerande ved å representere innleiinga til renessansen i den italienske biletkunsten.

Ved eit jordskjelv 26. september 1997 vart det gjort skader på byen Assisi, og kyrkja vart råka; noko av kvelven i overkyrkja fall ned og drap fire personar, og freskar av Cimabue vart øydelagt. To år gjekk med til reparasjonar og forsterkingar av kvelvane og renovering og restaurering av freskane.

Bakgrunnsstoff endre

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Basilica di San Francesco d'Assisi