Batymetri er måling av djupna i sjøar og hav. Det tilsvarar altså det ein på land vil kalle hypsometri. Namnet kjem frå gresk βαθύς (bathus), som tyder «djupne»,[1] og μέτρον (metron), «måling».[2] Batymetrisk kart vert ofte laga som eit tryggleiksføretak for sjøfart både på og under havoverflata, og syner vanlegvis havbotn med kotar.

Jorda i dag med batymetri og terreng. Data frå National Geophysical Data Center sin TerrainBase Digital Terrain Model.

Kjelder endre

  1. βαθύς, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  2. μέτρον, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus