Ein befalsskule er ein institusjon innanfor militæret som utdannar befal. Innanfor Forsvaret varar ein befalsskule 12 månader og er fylgt av nye 12 månader obligatorisk praksistid. Befalsskulestrukturen i Noreg er under omlegging og mange skular har blitt lagde ned.

Sjå òg endre