Befalingsmann

(Omdirigert frå Befal)

Ein befalingsmann er ein person innanfor militæret som har myndigheit til å gje ordrar eller kommandoar til underlege personell. Til dagleg vert uttrykkjet befal nytta. I Forsvaret har befal gradane frå sersjant/kvartermeister til general/admiral. Korporalar og leiande meinige er ikkje befal, men kan i nokre situasjonar ha mogelegheit til å gje ordrar.