Begerblad (sepal, frå latin separatus 'åtskild' og gresk petalon 'blad') er ein del av blomsteren hos blomsterplantane. Begerblada er den ytre kransen av blomeblad i eit blomsterdekke med to eller fleire kransar av ulikt utforma og/eller farga blad.

Firetallig blomster hos Ludwigia octovalvis med begerblad (sepal) og kronblad (petal) godt synlege

Begerblada er som oftast grøne, og dei er til vanleg mindre framståande enn kronblada. Når blomsteren er i knopp, omsluttar og vernar begerblada dei indre delane av blomsteren.

Forma på begerblada varierer mykje mellom plantefamiliane. Hos grasfamilien eller korgplantefamilien kan dei vera svært reduserte. I nokre familiar er begerblada heilt eller delvis vaksne saman og dannar eit begerrøyr, som hjå fleire artar i nøkleblomfamilien.

Kjelder

endre