Bekkenet (med. pelvis) er den delen av skjelettet som bind dei bakre eller nedre lemmane saman med ryggsøyla og halebeinet.

Mannlege bekkenbein.
Kvinnelege bekkenbein

Hjå menneske er bekkenet den lågaste delen av kroppsskjelettet og overfører kroppsvekta til beina. Det er bygd opp av krossbeinet og dei to hoftebeina. Desse dannar ein beinboge som er skål- og ringforma.

Bakgrunnsstoff Endra