Berge

Wikimedia-fleirtydingsside

Berge kan vera:

  • eit mannsnamn med same opphav og tyding som Børge
Stadnamn

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.