Bergens kalvskinn

Bergens kalvskinn er ei jordebok over geistlege gods i Bergen bispedømme rundt 1350. Handskriftet ligg i Riksarkivet i Oslo.

Litteratur endre

  • Høgvard, Dag (2006) Matrikkelen - offentlige eiendomsnummer i 300 år. Tidskriftet Kart og Plan nr 1 2006, Fagbokforlaget.

Bakgrunnsstoff endre