Riksarkivet, som vart skipa i 1817, er den parten av Arkivverket som har ansvaret for arkiva frå den statlege sentraladministrasjonen, altså departementa og direktorata og tilsvarande organ, og dessutan arkiva etter Høgsterett. Viktige arkiv etter privatpersonar, og etter private verksemder og organisasjonar, tek Riksarkivet seg òg av.

Riksarkivet

Riksarkivets bygning i Oslo. Den same bygningen hyser òg Statsarkivet i Oslo.
Skipa6. juni 1817[1]
HovudkontorSognsveien 221, Oslo
RiksarkivarInga Bolstad
VerkeområdeNoreg
Tilsette178 (2014)[2]
Undergrupper5 avdelingar
EigarskapArkivverket
Nettstadhttp://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Riksarkivet

Riksarkivet har lokale i ein bygning i nærleiken av Sognsvann stasjon på Sognsvannsbanen i Oslo, der det òg er underjordiske magasin, og er organisert i fem avdelingar: Bevarings- og tilsynsavdelingen, Depotavdelingen, Publikumsavdelingen, Administrasjonsavdelingen og It-avdelingen.

Alle kan vende seg til Riksarkivet for å få svar på spørsmål eller få løyst problem som arkivmaterialet kan bidra til, anten ved å møte opp personleg, eller ved å sende brev, telefaks, e-post, eller ved å take ein telefon. Riksarkivet stiller arkivmaterialet til rådvelde for gjennomlesing på lesesalen i bygningen, og har dessutan sal av bøker i ein eigen bokhandel og over internett.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre