Bernhard Essendrop

norsk politikar og prest
(Omdirigert frå Bernhard L. Essendrop)

Bernhard Ludvig Essendrop (21. desember 181213. mars 1891) var ein prest og stortingsmann frå Christiania.

Bernhard Essendrop

Statsborgarskap Noreg
Fødd 21. desember 1812
Død

13. mars 1891 (78 år)

Yrke prest, politikar
Språk norsk
Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Religion Den evangelisk-lutherske kyrkja
Bernhard Essendrop på Commons

Essendrop var son til ein kjøpmann. Sjølv vart han student frå Christiania katedralskole i 1830 og cand. theol. i 1834. Sidan var han nokre år vekselvis huslærar og privatlærar. I 1842 vart han lærar ved Christiania katedralskole. Sokneprest til Baklandet i Trondheim 1847-51 og i Strinda 1851-75. Til sist, 1875-83, stiftsprost ved kyrkjelyden til Domkyrkja i Trondheim.

Essendrop var stortingsmann 1862-66 og 1871-82. I 1862-63 var han medlem av kyrkjekomiteen og matrikkelkomiteen. Formann i kyrkjekomiteen 1865-66 og 1871-73. Han var president i Lagtinget 1872-73 og medlem av valkomiteen 1872-82. Dei tre periodane frå 1874 til -82 var han president i Stortinget, medlem av Lagtinget og formann i budsjettkomiteen. Han var medlem av deputasjonen til tusenårsminnet i Haugesund i 1872, og av deputasjonen til kongekroninga i Stockholm året etter.

Essendrop var i mange år ordførar i Strinda og forlikskommissær der i 24 år. I fleire år var han preses i vitskapsselskapet i Trondheim.

Etter han slutta som stiftsprost i 1883 flytta Essendrop til Christiania, døydde der i 1891.

Kjelder

endre