Ein ordførar er ein møteleiar, den personen som «fører ordet» i ei forsamling.

Ordet vert i Noreg først og fremst brukt om den øvste leiaren i norske kommunar og fylkeskommunar (sjå ordførar i Noreg).