Ein ordførar er ein møteleiar, den personen som «fører ordet» i ei forsamling.[1]

Ordførar i Førde, Nils Gjerland, med ordførarkjede.

I Noreg vert ordet først og fremst brukt om den øvste leiaren i norske kommunar og fylkeskommunar (sjå ordførar i Noreg). Ein kan også bruka ordførar eller saksordførar om ein stortingsrepresentant vald til å greie ut ei sak av ein fagkomité.[1]

Kjelder

endre