Bikonveks

Ei bikonveks linse er boga utover på begge sider. Ei lysstråle som går parallelt gjennom linseaksen og passerer gjennom linsa vil konvergere (eller fokuserast) til eit punkt langs aksen, ein viss avstand bak linsa (kalla brennpunktet). I dette tilfellet vert linsa kalla ei positiv eller konvergerande linse.

Bikonveks linse

KjelderEndra