Bilbomber er bomber brukt i samband med bilar brukt til å drepe dei som sit i bilen og eventuelt andre. Det er eit typisk våpen for terrorist og kriminelle ettersom bilbomber er lette å rigga opp og eksplodera på kommando, og ein kan køyra dei dit ein vil.

Ein lastebil vert kontrollert for bomber.

Ein bil fylt med sprengstoff kan ta store mengder menneskjeliv, medan ein mindre ladning i den personlege bilen deira kan drepa særskilde personar, også dei som er under vern.