Sprengstoff er eit eksplosiv eigna til sprenging fordi det kan utvida seg kraftig over kort tid. Dei er typisk kjemisk ustabile stoff som har lett for å reagera og kan avgje mykje energi raskt. Dette skjer vanlegvis i samband med varmeutvikling, store trykkendringar og typisk eit lysglimt og/eller ein høg lyd når stoffet eksploderer.

Advarselsymbol for sprengstoff.

Ein bruker sprengstoff mellom anna til å sprenga vekk fjellmasse i samband med utbygging, gruveverksemd og liknande, og i militær samanheng til sabotasje og inni sprengvåpen som bomber og granatar.

Ein sats er ein lett tenneleg eller eksplosiv blanding som mellom anna vert nytta i fyrverkeri, tennammunisjon og på fyrstikker.

Døme på sprengstoff endre

Sjå òg endre