Ein billiard er tusen billionar, eventuelt ein million milliardar, dvs. det naturlege talet er 1015 eller 1 000 000 000 000 000.

I USA nyttar ein andre namn på høge tal og det tilsvarande namnet for dette talet er kvadrillion.

Kjelder endre