Biografien eller livsskildring er ein sakprosasjanger som har til føremål å skildre liva og verka åt kjende personar. Ein skil gjerne mellom biografiar som er forfatta av andre enn den det er skrive om, og sjølvbiografiar eller autobiografiar. Stutte døme på det fyrste finn ein ofte i leksikonartiklar.

Bakgrunnsstoff

endre