Leksikon

type oppslagsverk

Eit leksikon (frå gr. λέξικον ‘ordsamling’) er oftast eit større oppslagsverk med meir eller mindre omfattande utgreiingar. Historia naturalis (ca. 70 e.Kr.) av Plinius den eldre blir ofte rekna som det fyrste leksikonet.

Leksikon i fleire bind.

Leksikon i lingvistikken endre

I lingvistikken er «leksikon» den samla mengda av ordstammar og avleiingsformer i eit språk.

Nynorske leksikon endre

Kjende skandinaviske leksikon endre

Spesialiserte leksika endre