Biot (symbol Bi) er ei eining for elektrisk straum i det gausske og elektromagnetiske CGS-systemet. Denne er lik 10 ampere. Eininga har òg vorte kalla abampere.

Eininga er kalla opp etter Jean-Baptiste Biot.

KjelderEndra