Bjerkreim Kristelege Ungdomslag

Bjerkreim Kristelege Ungdomslag (BKU) vart skipa i 1942, og har rundt 60 medlemmar. Laget arrangerer kristne arrangement kvar laurdag kveld som er opne for alle. Laget er også i samarbeid med det lokale ungdomskoret Bjerkreim Ungdomskor (1974), som blei starta innad i laget.

Det erklærte formålet for laget er «å vinna menneske for Kristus og styrkja sant kristenliv mellom medlemmane, og ungdom elles».[1]

BKU-styret i skrivande stund (29.01.2019) er leiar/formann av laget Svend Serigstad Fuglestad.

Nytt styret skal bli valgt kvart år, styremedlem vart velde inn for 2 år om gongen, medan ein leiar må bli valgt inn kvart år. Det er dog ingen begrensing for kor mange år ein kan sitta i styret.

Styret har 5 fullverdige stillingar som fungerar på styremøtene, i tillegg til varastillinigar som fungerar hvis ein av dei som har ein fullverdig stilling ikkje kan delta på møtene.

Den største begivenheten BKU arrangerer kvart år er nyttårsfesten. Laget arrangerer også skiweekend, bilrebus, paintball, festar og ungdomsgustjenestar som andre arrangement.

Alle arrangementa blir lagt ut i BKU si eige Facebook-gruppa, som alle kan bli medlem i. I skrivende stund har gruppa 282 medlemmar. Aldersgrensa for å delta på lagets arrangementer er 8.klasse og oppover. Ved spesielle anledningar blir også yngre klasser invitert.

Arrangement-delen til BKU ser slik ut: Eit møte fyrst med lovsong, tale og nokre gongar videoar. Etter møtet blir det ein arrangement del der man gjør hovudopplegget for arrangementet.

BKU har også fleire underprosjekt og grupper. Som f.eks BKU Teamet (lovsangsteam), BKU Productions (Filmteam), BKU Mafia, BKU Audio og BKU Studio. Fleire av desse er i bruk, men ikkje så mykje.

Styret 2018-2019 Endra

- Svend Fuglestad Serigstad (formann)

- Marie Fuglestad Serigstad (nestleiar og kasserar)

- Ola Andreas Egeland (Kiosk- og transportansvarleg)

- Trine Ailin Apeland (Sekretær og PR-ansvarleg)

- Johan Jetmundsen (Anleggsansvarleg)

- Sander Slettebø Grøsfjell (Lovsangsleiar og Varamedlem)

- Elisabeth Moi (Varamedlem)

- Oddvar Sæth (Lovsangsleiar)

Kjelder Endra

  1. Bjerkreim Kristelege Ungdomslag: Om ungdomslaget, arkivert frå originalen 9. februar 2007, henta 21. mars 2007