Blå Kors Ungdom (BKU) er ein tverrkyrkjeleg, kristen organisasjon og dotterorganisasjonen til Blå Kors. BKU arbeider for å gjera ungdom medvitne om skadane knytt til bruk av rusgift. [1]

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra