Ein boge er ei avrunda form, geometrisk laga som ein del av ein sirkel. I tillegg til den matematiske sirkelbogen kan ordet visa til konkrete bogar, sjå under.

Ein grønfarga sirkelsektor med ein sirkelboge L langs randa av sirkelen.

Ein kan skildra ein sirkelboge ved å oppgje midtpunktet og radiusen til sirkelen han er del av, og kor mange grader bogen spenner over.

Praktisk bruk av bogar

endre

Me finn bogeforma fleire stader i det verkelege livet: