Bordun eller borduntone er ein tone som ikkje endrar seg, som kling med i – og understøtter – forløpet til ein melodi.

Verknaden oppnår ein til dømes med ein resonansstreng (på strykeinstrument) eller ei basspipe på ei skotsk sekkepipe. Eit kjent døme på dette i klassisk musikkhistorie er Wagners bruk av borduntone i innleiinga av av Rhingullet.

Bordun vert òg nytta om ei djup orgelstemme, eit gedacktregister.

Kjelder Endra