Borgund

Wikimedia-fleirtydingsside

Borgund kan vise til fleire stader i Noreg. Namnet «Borgund» er sett saman av borg som tyder 'borg, bygdeborg' og -und, 'rik på'.[1]

Stader Endra

Kyrkjer Endra

Skular Endra

Fotnotar

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.