Ei borg er ei festning som skal verna dei innanfor mot ytre fiendar. Borger finst i enkle utgåver, som bygdeborger frå folkevandringstida, og i meir krevjande utformingar, som forsterka slott med tårn og ringmur. Ordet borg kan ganske enkelt tyda 'vern'.

Castillo de Turégano i Segovia i Spania.

Borg som namn

endre

«Borg» er utbreidd som stadnamn og slektsnamn i seg sjølv, og er mellom anna namnet på eit norsk bispedøme på Austlandet. I 2011 var det 724 nordmenn som hadde Borg som etternamn.

Ordet er òg eit namneledd i nordiske personnamn og stadnamn. Det har namnevariantar som Bjørg og Borge, og finst i andre språk som Burg, burgh og borough.

Kjende namneberarar

endre

Som ledd i andre namn

endre

«Borg» er namneledd i førenamn som:

Kvinner Menn

I stadnamn finst det i:

Bakgrunnsstoff

endre

Kjelder

endre