British Ale er ei fellesnemning for fleire typar overgjæra øl med opphav i dei britiske øyane, men alt øl herifrå går ikkje under denne nemninga. Dei skilde typane British Ale varierer sterkt i både smak, styrke og farge. Alkoholinnhaldet ligg i regelen mellom 4 og 6 % alkohol.

Les meir endre

Sjå òg endre