Overgjæra øl

øl som er gjæra ved temperatur mellom 15 og 20 grader celsius

Overgjæra øl er øl som har vorte gjæra i om lag ei veke på temperaturar kring 15-20°C. Bakgrunnen for namnet er at gjæren flyt opp til overflata av brygget når gjæringa er avslutta.

Overgjæra øl vert ofte servert med ein temperatur kring 10°C.

Les meir endre