Bryologi (av gresk bryon, mose) er læra om mosar, ei grein av naturvitskapen.

Olof Celsius d.e. er rekna som grunnleggjar av den svenske bryologien. Av norske bryologar som har gjeve ut mosefloraer har vi Per Størmer og Kåre Arnstein Lye.

Bakgrunnsstoff

endre