Bunsenbrennar

laboratoriereiskap som produserer ein open, einskild gassflamme

Bunsenbrenner er ein gassbrennar som er en del av et laboratorieutstyr til bruk for oppvarming, sterilisering og forbrenning, særleg i samband med kjemiske eksperiment. Brennaren har namn etter den tyske kjemikaren Robert Wilhelm Bunsen, sjølv om oppfinninga opphavleg blei teikna av briten Michael Faraday og vidareutvikla av Bunsen sin laboratorieassistent Peter Desaga i 1855.

Bunsenbrennar
Flamme avhengig av lufttilførsle: Frå lukket ventil og diffusjonsflamme til full opning av luft.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra