Buskap eller bøling er nemninga for den samlinga av husdyr, særleg storfe, som finst på ein gard.