For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Gard (fleirtyding).

Ein gard er eit landområde der ein gardbrukar eller ei gruppe gardbrukarar hovudsakleg driv landbruk. Ordet kjem frå norrønt garðr og tyder inngjerding.

Ein gard i Ontario.
Foto: Stan Shebs

Sjå òg endre